כנסים מדעיים בחו"ל ובשבת

שאלה

שלום רב,

אני מתמטיקאי, וחלק חשוב מעבודתי הוא השתתפות מדי פעם בכנסים
שנערכים בחו"ל.

תופעה מתסכלת היא, שרובם ככולם של הכנסים מתקיימים גם
בימים שישי ושבת (הכנס כולו נמשך בד"כ שלושה ימים עד חמישה).

אי הגעה להרצאות ביום וחצי הבעייתיים פוגע משמעותית בתועלת
מההשתתפות בכנס, במיוחד במקרים של "קורסים מזורזים" בהם
הרצאה מסתמכת על הרצאות קודמות, ולמעשה כמעת מאפסת את
התועלת מההשתתפות בכנס.

נניח שהמצב הוא שאין כל חילול שבת מצידי (כולל טילטול וכד'),
ושהמרצה אינו יהודי. האם אוכל במקרה זה לנכוח בהרצאות בשבת?

בתודה.

 

תשובה

אפילו אם אין שום פעולה של חילול שבת מצידך, ודאי שאין זה האופי
של שבת. וכבר נפסק בשו"ע שז סעי' יג-יז שאסור העיסוק בדברי חול
בשבת ועי' שם בנושאי כלים.
כמו"כ יש חילול השם בין לגבי ישראל ובין לנכרים המשתתפים בכנס
ורואים שיהודי משתתף בכנס כזה בשבת
אתה יכול להשתמש בתקצירים או הקלטות של ההרצאות שנעשו ע"י
גויים בשבת

 

הרב יעקב אריאל |