יין לקידוש

שאלה

האם אפשר לקדש על יין אדום יבש

 

תשובה

רצוי לקדש עליו, עי' או"ח סי' רע"ב ובנו"כ.

 

 

הרב יעקב אריאל |