טלטול גרביל- המשך.

שאלה

אז אני מבין מהתשובה שמותר לי לטלטל את הגרביל?

 

 

 

תשובה

הגרשז"א בשולחן שלמה ח"ב סי' שח מתיר לטלטל חיית מחמד שכל
יעודה הוא המשחק בה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |