טלטול גרביל בשבת

שאלה

ב"ה, מוצאי שבת פרשת וירא, תשס"ד, כ מרחשוון (יום ההולדת
שלי)

לכבוד הרב
שבוע טוב.
שמי ..., וקיבלתי לכבוד יום הולדת 9 חיית מחמד בשם גרביל
(דומה לעכבר אבל לא עכבר). הגרביל הוא בעל חיים שמוחזק
בתוך כלוב ומאד נעים לליטוף. הוא גם נהנה מאד מליטופים
ומחברה.
השבת הוא היה כל הזמן בכלוב ולא נגעתי בו, בגלל ההלכה שכל
בעל חיים הוא מוקצה (כך ראיתי בשולחן ערוך סימן ש"ח סעיף
ל"ט).
הדבר גרם לי לצער גדול וגם לגרביל. למדתי עם אבא שלי את
הנושא והעלנו רעיון שאני מבקש לשאול אותך: ה"משנה ברורה"
כותב שהדין של בעלי חיים הוא כמו של עצים ואבנים, זאת אומרת
מוקצה שלא ראוי לכלום. אבל ראינו שלגבי עצים ואבנים אפשר
לייחד אותם לפני שבת וככה הם לא יהיו מוקצה. אז אולי גם בעל
חיים כזה, שהוא מיועד לליטופים ולשמחה גם כן אפשר להגיד שהוא
לא מוקצה ומותר להשתעשע אתו בשבת.
אחר כך ראינו בספר "שמירת שבת כהלכתה" (פרק כז סעיף כז,
הערה צו) שהוא כותב שהרב אוירבך פוסק במקרים של בעלי חיים
שנועדו להנאה (כמו דגי נוי וציפורי שיר) שמותר לטלטל את הכלוב
שלהם, כי זה לא מוקצה (כמו דעתו של ר' חיים אור זרוע). אז
אולי גם לגבי ליטוף הגרביל אפשר להתיר.
אני מאד מצפה לתשובת הרב כדי שאוכל לשמח את הגרביל בשבת
הבאה ולשמוח בעצמי.
תודה רבה.

 

 

 

 

תשובה

ר"ח או"ז שאל את הרא"ש ובתשובת הרא"ש (בתשובה הבאה) אוסר כל
טלטול של בע"ח. ומסקנת האחרונים לאסור לטלטל אפילו כלוב שיש
בו בע"ח.
אולם אם זהו בע"ח שכל יעודו לשחק בו ולטלטלו מותר לטלטלו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |