טיפול בשבת בצמח שעלול ליבול

שאלה

האם מותר לטפל בצמח בשבת כשיש סכנה שהוא ייבול אם לא יעשו כן

תשובה

אסור.

הרב יעקב אריאל |