"חמורים" כמלאכת בונה בשבת

שאלה

שלום כבוד הרב,
האם בשימת "חמורים" יש משום מלאכת בונה, או אוהל, בשבת?
מדובר בשולחן המורכב מפלאטת עץ, ויושב על 2 "חמורים" מברזל.
מותר להרכיב ולפרק אותו בשבת?

תודה

תשובה

עי' בשו"ע או"ח סי' שטו סעיף ג שמותר.

 

הרב יעקב אריאל |