חלוקת מעטפות לתרומות בבית-כנסת בשבת

שאלה

האם יש בעיה לחלק מעטפות עם שם בית הכנסת והגבאי לעולים
לתורה בשבת, לצורך קבלת התרומות לבית הכנסת (כמובן, אין
הכוונה שהעולה מתחייב לסכום מסויים או מסמן את הסכום על
המעטפה במהלך השבת).

 

 

תשובה

ישנה מחלוקת האם מותר לפסוק נדרים לבית כנסת על העולים לתורה
(עי' רמ"א סי' שו ס"ו). כנראה שאתם נוהגים שלא לפסוק, נמצא
שלדעתכם חלוקת המעטפות אסורה, והיא בגדר התרמה מוסוית, אלא
א"כ ההתרמה תיעשבה במוצ"ש או שסיבת הנהגתכם היא למנוע
פרסום התרומה. ואז הדבר מותר.
הצעתי היא, לחלק לכל עולה פתק נאה לפני עליתו, ובו מספר
העליה שלו (כהן, לוי, שלישי וכד'), ועליו לרשום את שם ביה"כ
וכתובתו. ואם העולה לתורה ירצה, הוא יוכל לשלוח או להעביר את
תרומתו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |