חלוקת מעטפות בבית כנסת

שאלה

ברשות כב'' הרב,
ראיתי את תשובת כב'' הרב בענין חלוקת מעטפות הנושאות את שם
ביהכנ"ס וכתובת הגבאי. כיוזם המהלך בביהכנ"ס שלנו (מועתק
ברשות מבתי כנסת אחרים) רציתי להבהיר את הנקודה וברשותו,
לחדד את השאלה.
לצערנו, אין לנו בית כנסת קבע. בימי החול אנו נודדים בין כל
בתי הכנסת ביישוב, ובשבתות אנו משתמשים במבנה של גן ילדים
שקיבלנו מהמועצה המקומית. כמובן, מוציאים את ציוד הגן
ומחליפים אותו בציוד ביכנ"ס וכך הופכים את המקום למקדש מעט.
אחת המגבלות, שאין לנו את האפשרות הקיימת בבתי כנסת אחרים,
בהם באים החברים לתפילה בימות החול ואז משלמים את נדבותיהם
בגין העליות. בעצת כב'' הרב בעבר, הנהגנו בתפילת "מי שברך"
להוסיף "בעבור שבלי נדר יתן מתנה לבית הכנסת". לאחר "מי
שברך" זה, אנו נותנים לעולה מעטפה הנושאת את שם בית הכנסת
וכתובת הגבאי (הח"מ). למעטפה זו 2 מטרות. הראשונה - תזכורת
ונוחות לעולה שלא ישכח את נדבתו, השניה - באה לחפות על חוסר
המקום הקבוע בימי חול ומשאירה לעולה את האופציה להעביר את
התרומה ביום חול ע"י שלשול המעטפה לתיבת הדאר שלי.
לאחר הבהרות אלו, אודה לכב'' הרב על הנחיותיו כיצד להמשיך
לנהוג. למותר לציין כי לאחר שקראתי באתר את תשובתו הקודמת
של הרב, הפסקנו מיד את חלוקת המעטפות בשבת עד לקבלת
הנחיות מתאימות.

 

 

 

תשובה

נראה לי שהדרך שהוצעה: לחלק פתקאות-כרטיסים "עולה"
(שלישי...) מודפסות ויפות, ובהן פרטים מזהים של המניין הן הדרך
הנכונה להתגבר על העדר מקום קבוע למניין. על הפתקאות ניתן
לרשום ת"ד וכד' ובדרך זו תהיה לעולה הן תזכורת והן כתובת למשלוח
תרומות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |