חימום פירה על פלטה

שאלה

האם יש בעיה לחמם פירה שנעשה מאבקה מערב שבת (אחרי שהתקרר)
שוב בשבת בבוקר - הוא נראה מוצק ולא נוזלי

 

תשובה

אין הבדל בין פירה מאבקה לפירה מתפו"א שניהם נחשבים לתבשיל
מוצק שהצטנן ואין בישול אחר בישול לכן מותר לחממם בשבת אולם לא
על הפלטה עצמה אלא על קדרה הנמצאת על הפלטה

 

 

הרב יעקב אריאל |