חילול שבת למניעת גניבות

שאלה

שלום הרב!

ישנה תנועה ושמה "השומר החדש" שמטרתה למנוע גניבות של ערבים מיהודים בגליל ובנגב. האם מותר לאדם שומר תומ"צ ליסוע ברכב בשבת כדי לסייר בשדות ולמנוע גניבות? נציין שהגנבים כאן (בגליל) אינם חמושים ולא ידוע לי על פגיעה בנפש אלא רק ברכוש.

תשובה

צריך לברר אצל מומחים בעלי סמכא לבטחון:
אם מדובר רק למנוע פגיעות ברכוש - אין לחלל שבת. אך אם יש חשש רציני לעוינות לאומנית שעלולה להביא פיקוח נפש - מותר.

הרב יעקב אריאל |