חומר נגד יתושים

שאלה

חומר נגד יתושים, האם מותר בשבת? כיצד?

 

תשובה

למרוח חומר נגד יתושים על הגוף, אם הוא נוזלי, מותר. לרסס חומר
ההורג יתושים עליהם – אסור. מותר רק להבריחם ע"י ריסוס
כשיש חלון פתוח, ע"מ שיוכלו לברוח.

הרב יעקב אריאל |