זריקות בשבת

שאלה

האם מותר להזריק זריקות בשבת? האם עדיף שאחות גויה תעשה את
זריקות?

תשובה

א. זריקות בשבת.
זריקות שריר אין בהם פסיק רישיה שלא הוצאת דם אלא רק דבר
שאינו מתכוין. יציאת הדם גם כשהיא קורת אינה ניחא ליה, לכן מותר
להזריקה בשבת.
אולם יש בעיות נלוות:
1. החומר המוזרק נמצא בתוך אמפולה שיש לשוברה. אין כאן עשיית
כלי. כי האמפולה אינה ראויה לשימוש חוזר, והדבר דומה לחבית
רעועה שמותר לפותחה.
2. חיטוי מקום הזריקה נעשה בדרך כלל ע"י צמר גפן טבול בנוזל.
אסור לקרוע את צמר הגפן מתוך הפקעת הגדולה ויש להכינה מערב
שבת.
3. כמו"כ אסור לסחוט את הנוזל מצמר הגפן. לכן יש לטפטף קודם
את הנוזל על העור ואח"כ לקנח אותו בזהירות בעזרת צמר הגפן
מבלי להדקו חזק ע"מ למנוע פס"ר של סחיטה (גם אם יש כאן פס"ר
הוא לא ניחא ליה, ויתכן גם שאין כאן דישה דאורייתא ולא מלבן
דאורייתא)
4. הרכבת המחט לתוך המזרק יש בה עשיית כלי. אומנם הכלי הוא
חד-פעמי אולם יש חוששים בכל זאת.
5. בקריעת העטיפות עלולים לפגוע באותיות מודפסות ויש כאן מוחק.
כל אחת מבעיות אלו ניתנת לפתרון אולם בגלל צירוף כל הבעיות יחד
עדיף שהזריקה תיעשה ע"י אחות גויה. ורק אם הדבר קשה מאוד או
כרוך בתשלום גבוה יש לעשותה ע"י ישראלית, בתנאי שתיזהר מכל
המלאכות שהוזכרו.

ב. זריקה ורידית
יש בה חשש חמור של איסור דאורייתא. כי יש צורך להוציא דם ע"מ
לוודא שהמחט אכן חדרה לוריד. אומנם הוצאת דם זו אינה לשם שימוש
בדם עצמו אלא רק ע"מ לבדוק באמצעותו אם המחט אכן חדרה
למקום הנכון (עיין ספרי באהלה של תורה ח"ב סי' מב' שיש אולי
מקום לומר שאין כאן מלאכה דאורייתא).
זריקה זו מותרת רק ע"י גויה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |