זמן איסור גילוח - שלא יצמח בשבת

שאלה


 תחילה ישר כח על התשובות הקודמות,

יש לי שאלה לגבי הזמן האסור בגילוח:"שלא יצמח בשבת".
אם אפשר לפרט ממתי עד מתי אסור

 

תשובה

מותר מיציאת השבת הקודמת עד כניסת השבת הבאה. ויש שנוהגים
שלא להסתפר ולגזוז צפורנים ביום חמישי. עי' ט"ז או"ח סי' רס ס"ק א.

הרב יעקב אריאל |