השריית עדשות מגע בשבת

שאלה

שמעתי שיש שאומרים שאסור להשרות עדשות מגע בחומר שנועד להם
בשבת, כיון ש"שרייתם זה כיבוסם". האם אכן שייך איסור זה, שהרי
הלכלוך (בקטריות ושומנים) במהותו אינו נראה בעין והניקוי גם לא
נראה. (אך זה מורגש ששומנים הוסרו מהעדשה)? אם האיסור שייך
האם יש הבדל בין חומרים שונים (חומר שמיועד לניקוי מול חומר
שמיועד להשריה)?

 

 

 

תשובה

אין איסור מלבן בטבילת כלי מתכות או עץ במים, ואפילו עור רק אם
משפשפו במים ישנו איסור אבל בשריה בלבד אין איסור ליבון (שו"ת
ציץ אליעזר ח"ה סי' י), וכנראה דימו עדשות אלו לעור לאסור את
שפשופם במים אך לה שרום בפרט במקום שאין לכלוך ניכר לעין
מותר

 

 

 

הרב יעקב אריאל |