הפסק מפלטה בשבת

שאלה

האם ניתן להפסיק בין הקדרה לפלטה בשבת ע"י הנחת שני סכינים?האם ניתן להפסיק בין הקדרה לפלטה בשבת ע"י הנחת שני סכינים?
ואם כן, והאם יש צורך שהסכינים יבלטו?

 

 

תשובה

כיון שההפסק הוא להיכר שאין כאן בישול אלא חימום בלבד, די בשני
סכינים, וכדאי שיבלטו כדי שההיכר יהיה ברור. וכן להקפיד שקת
הסכינים אינה מחומר שינזק מחום האש.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |