העסקת שומר על חולה אנוש בשבת

שאלה

האם מותר להעסיק בתשלום יהודי בשמירה על חולה אנוש בבית -
חולים בשבת?
האם יש הבדל בין העסקה בשבת בלבד לבין קבלת העזרה יום-יום?

האם צריך לבדוק שהשומר אינו מחלל שבת בדרכו לביה"ח ובחזרה?

 

 

 

 

תשובה

מותר לשכור יהודי לשמירה על חולה אנוש בשבתות. ולכתחילה עדיף
שישכרהו לכמה ימים או לכלול בשכירות כמה שעות במוצאי שבת. אולם
אין לשוכרו ולדבר עמו על שכרו בשבת.
אין צריך לבדוק אם הוא מחלל שבת ברצונו, אולם אין ליצור מצב
שהוא יהיה מוכרח לחלל שבת כדי לבוא לשמירה בשבת. וע"כ ראוי
שהוא יגור בקרבת מקום. ואז גם אם הוא מגיע ברכב אין אתה
המכשילו בחילול שבת.
וה' ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |