המוציא לסעודה ראשונה השנייה

שאלה

שלום לרב,

יש לי כמה קרובים (שלא כל כך מבינים) שבסעודת שבת אוכלים לדבריהם פחות מכזית של לחם בשביל לברך המוציא, אבל לא מספיק בשביל לעשות ברכת המזון, ואכן בסוף הם לא אומרים ברכת המזון אלא מעין שלש/בורא נפשות. לא נראה לי שזה תקין... בסעודות הראשונה והשנייה של שבת צריך לאכול לפחות כזית לחם.

אשמח אם הרב יסביר ויצרף גם סימוכין שיהיה בידי,
תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´מכיוון שיש לעשות סעודה אין לאכול פחות מכזית, עיין סי´ רעג מ"ב ס"ק כא, וסי´ רע"ד ס"ק ט, שהזכיר שיש צורך בכזית.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 12:40:03 AM