הלכות שבת

שאלה

האם מותר בשבת לנקות עם ספריי חלונות את שולחן השבת עם סמרטוט יבש? (בד יבש, מגבת) הרי אין כאן מלאכת  סחיטה...  האם מותר לנקות את הראי(מראה) באותה צורה או שראי אסור ושולחן שבת מותר כי זה לכאורה לא לצורך השבת..  על אף שזה חשוב לי כי אני משתמשת.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

לבני אשכנז יש בעיה בהתזת החומר. כמו כן נראה שיש איסור דרבנן של כבוס אפילו בדברים קשים שאינם בולעים, כמבואר בסי´ שב סעי´ ט, שלרוב הפוסקים יש איסור שפשוף של עור על עור למרות שהם קשים ואינם בולעים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 12:09:15 AM