הלכות שבת

שאלה

שלום כבוד הרב.
1. באשר לקופסת שימורים שיש עליה סימון של החתך ו"טבעת"
שמכניסים לתוכה את האצבע ו"מושכים" את המכסה-
א. מותר לפתוח כך בשבת?
ב. אם אסור- מותר לפתוח עם פותחן? הבעיה עם הפותחן היא
שלפעמים אפשר לפתוח רק על הסימון, ואם יש בעיה ב"חיתוך לפי
סימן", אז גם הפותחן יהיה בעייתי.
2. נפל לנו החשמל בשבת בגלל עומס יתר, וזה גרם לנו לצער כי
זה כיבה את האור, המזגן והפלטה.
א. מותר לבקש מגוי שיוריד את כל המפסקים, ואח"כ יעלה אותם
אחד- אחד לפי הוראות שלנו? (קשה לרמוז לגוי כזו הוראה מורכבת).

ב. מותר לבקש מילד קטן?
3. אם רוצים לאכול טונה-
א. מותר "לסחוט" את הטונה בקופסת שימורים כדי שכל השמן יצא?

ב. אם אסור- איך אפשר להוציא את השמן מהטונה (או פחות
טעים- להוציא את הטונה מהשמן)?
ג. אם "סחטתי" את השמן מהטונה- מותר לאכול אותה?
תודה רבה רבה.

תשובה

1.
א. יש אומרים שיש בכך מחתך ובונה כלי בשבת, ויש סוברים שאין
בכך איסור כיון שמיועד לשבירה במקום זה, והכלי בין כה ןכה אינו
ראוי למלאכה.
ב. בפותחן אין בעהי של מחתך כמו טבעת, אולם יש אומרים שהדבר
אסור מושם תיקון כלי ואם עושים בו חור מגבו ובטלוהו מהיות כלי שוב
אין בשבירה משום עשיית כלי. אך רבים מתירים אם מיד אחרי הפתיחה
מרוקנים את תוכנו זורקים את הכלי.
הפתרון לשתי הבעיות מחתך ותיקון כלי הוא לצקת את המשקה לכוס
ולא לשתות ישירות מהקופסה
2.
א. רוב הראשונים אוסרים אמירה לנכרי באיסורי תורה אפילו במקום
מצוה או צער או הפסד גדול נראה שזה אסור.
אולם במקה חריג זה הרמ"א בסי' רעז מתיר
3.
א. כיון שאין כונתך לצורך השמן אלא כדי להיפטר ממנו מותר.
ב. מותר.
ג. מותר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |