הכנה משבת לשבת

שאלה

הגבאי לפני תפילת ערבית של מוצ"ש ביקש ממני לקחת את הספר הפטרות מהארון, לרדת לבית הכנסת הקטן למטה, ולקחת ספר הפטרות אחר במקומו.

הבנתי שמדובר על הכנה לשבת הבאה, אבל בכל זאת עשיתי זאת כדי לעזור לו. זה קרה בבין השמשות לפני מוצ"ש. האם הדבר מותר ?
כתוב בילקוט יוסף: כל הדברים האסורים משום שבות לא גזרו עליהם בבין השמשות, והוא שיהיה שם דבר מצוה, או שום דוחק, או אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות.

תודה וכל טוב.

תשובה

עדיף שלא להכין בבין השמשות לשבת אחרת. ורק אם לא יהיה לו זמן אח"כ מותר.

|