החלפת בקבוק גז סודה סטרים ורצועת שעון

שאלה

1. האם מותר להחליף בקבוק גז של סודה סטרים בשבת? האם יש
בזה שמא יתקע?
2. האם מותר להחזיר רצועת שעון שיצאה מהשעון באמצעות קפיץ
שנמצא ברצועה?

 

 

תשובה

1)מותר כי זהו דרך שימושו של הקבוק. .
2)אסור כי זהו תיקון כלי הנעשה בדרך כלל רק פעם אחת עם הרכבת
הרצועה והוא מעשה אומן.

הרב יעקב אריאל |