הזמנת מונית במוצ"ש בחו"ל - המשך

שאלה

הרב אמר שאם המונית יכולה להגיע מהתחנה בזמן (5 דקות לאחר
השבת) גם אם תצא במוצ"ש אז מותר.

הבעיה היא שלא נראה לי שזה המצב, ויציאתי כחמש דקות לאחר
צאת השבת די חיונית.

האם בשעת הדחק אוכל לסמוך על הסיכוי שבמוצ"ש תהיה מונית
בקרבת מקום והתחנה תשלח אותה משם? (בד"כ מוניות לא יוצאות
מהתחנה אלא מהמקום שבו נמצאות לאחר הורדת נוסע או בדרכן
לתחנה וכד').

או אולי אפשר לסמוך על כך שצאת הכוכבים למעשה לפני זמן
"צאת השבת", או אפילו שלאחר השקיעה זה מעין שבות דשבות
במקום צורך? (איני בקי בדינים אלה, למשל איני יודע האם מלאכה
לאחר השקיעה לקראת מוצ"ש היא דרבנן או דאורייתא.)

תשובה

גם אם המונית מגיעה מקרבת מקום נראה לי שהיא צריכה לפחות ל-5
דקות כדי להגיע אליך.
הזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים הוא "בין השמשות" שהוא ספק שבת
ספק חול ואסור לעשות בו מלאכה מהתורה. מצאת הכוכבים עד צאת
השבת זהו זמן של תוספת שבת וי"א שחיוב תוספת הוא מהתורה אלא
שמהתורה אין לזמן זה שיעור מוגדר

הרב יעקב אריאל |