הזזת סיר בישול על הפלטה כשהגיע לשליש בישול

שאלה

שלום לרב ג’חנון בצק הונח על הפלאטה כמה דקות לפני כניסת שבת, אחרי שעה וחצי שהסיר מונח על הפלאטה הזיזו את הסיר. האם אפשר לומר שזה נחשב שליש בישול?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

את התשובה לשאלתך יש לחלק לשנים:

א. האם אחר שעה וחצי הג'חנון הגיע למצב של "שליש בישול"? התשובה שהדבר מסתבר שכן.

ב. אולם אין זה אומר שמותר במצב כזה להעביר אותו מקום למקום על הפלטה, והדבר יהיה מותר רק באם העברת הסיר לא תשפיע על זירוז הבישול/אפייה של הג'חנון.

כי הדבר ידוע שבחלקים בו נמצאים גופי החימום הפלטה עשויה לזרז ולמהר את הבישול וכשהסיר לא מבושל כל צרכו הדבר בעיייתי. ואין להשוות דין זה להזזת סיר שמבושל כל צרכו שמותר להזיזו ממקום למקום בתוך הפלטה כי בכי האי גוונא לא גזרו מדין "מחזי כמבשל".

ג. לכן העיצה הפשוטה היא לא להניח סמוך לשבת אוכל על הפלטה, אלא לדאוג שזה יהיה מוכן כבר לפני שבת.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 


  

הרב אהוד אחיטוב | י"ד אייר תשע"ח 8:27