הורדת עדשות מגע בשבת

שאלה

האם הורדת עדשות מגע לעניים יש דין בורר בשבת?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

אם כוונתך להוריד את העדשות מהעיניים בשבת הדבר מותר. כיוון שהדבר לאדם שרוצה לפשוט את החולצה שלו הצמודה לגוף שמותר לפשוט אותה בשבת. כפי שמותר לקלף פירות בשבת.

הסיבה שאין בפעולה זו איסור בורר אפילו בקליפה שהיא נחשבת כפסולת, משום שהסרת קליפה הינה דבר חיצוני לאוכל ואינה הפרדת שני דברים המעוברים אחד בשני. הוא הדין שהורדת חולצה צמודה מהגוף או עדשות מגע הצמודות לעיניים שאף אחד מהם אינו נחשבת כפסולת שבוודאי שאין בכך משום איסור בורר בשבת.

ואם כוונתך להוציא את העדשות מהנוזל שלהם ששם ניתן לומר שיש כאן אולי כבר תערובת של מוצק בנוזל, והרי לכתחילה מחמירים שיש איסור בורר גם בחפצים שאינם אוכל - עדיין אין זה בורר, כיוון שבשעה שאתה מרכיב את העדשות אתה רוצה את העדשות ולא את הנוזל - הרי שנחשב הדבר כהסרת אוכל מתוך פסולת בידיים לצורך שימוש מיידי  שהדבר מותר לכתחילה.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  הרב אהוד אחיטוב | י' ניסן תשע"ח 16:58