הדלקת נרות של בת

שאלה

בת אשכנזית המדליקה נרות שבת האם יכולה לברך?

תשובה

נראה לי שראוי שתברך מצד מצות חינוך.

הרב יעקב אריאל |