הדלקת נרות שבת במלון בחו"ל - כשהמשפחה בארץ

שאלה

בעל השוהה במלון בחו"ל בשבת לבדו ובמקומו השבת נכנסת 5 שעות לפני זמן הדלקת הנרות בארץ, האם עדיין (לאשכנזים) יוצא הבעל ידי חובה בהדלקת נרות שבת של אשתו ? במלון לא ניתן להדליק נר בחדר. באם הבעל צריך להדליק נר - האם נכון שיברך על אור שמשאיר בחדר ? מהן המקורות לדיון זה.

תשובה

ב"ה

לכבוד יעקב

שלום וברכה

בתשובה לשאלתך האם חובתך להדליק נרות במלון בחו"ל, כשאשתך תקבל שבת בארץ רק בעוד 5 שעות? 

תשובה:

א. הדלקת נר שבת - אף שזיכו בה את האשה - היא אינה יכולה להוציא את בעלה אם הוא נמצא במקום אחר.

ב. לכן אם אדם אחר במלון שמדליק עבורך בחדר האוכל - הן אם זה בעל המלון אם הוא יהודי או מי מטעמו שגר שם ומדליק עבורו וממילא פוטר את שאר האורחים כחלק מהאירוח - אתה פטור מלהדליק.

ג. אם אחד האורחים שגר איתך במלון מדליק - אינך חייב לצאת בהדלקתו וכיוון שאתה נוהג כמנהג אשכנז אתה יכול להדליק בעצמך ולברך באותו מקום על "ריבוי אורה" - אך אתה גם יכול לצאת בהדלקתו ועדיף להשתתף בפרוטה.

ד. אם אין אדם אחר שמדליק בחדר האוכל - חובתך להדליק נרות שבת בברכה, כשעדיף לעשות כן בחדר האוכל, היות שעל ידי כך אתה מקיים שהיא עיקר המצווה משום "עונג שבת" בין לדעת הרמ"א ובין לדעת השו"ע שעונג שבת שייך לאכילה לאור הנרות.

ה. אור חשמל במקום נרות אינו עדיף - כיוון שיש פוסקים שלא יוצאים ידי חובה באור החשמל מכמה טעמים - ובעיקר כשמדובר על נרות ניאון או מנורות "לידים" שאין להם חוט להט הדומה לפתילה.

ו. מאידך, כשמדליקים נרות יוצאים ידי חובה למרות שכיום התאורה היא על ידי חשמל כי עדיין הנרות מוסיפים "עונג שבת" ו"כבוד שבת", כמובן עדיף בשעת הברכה לכוון גם על החשמל שדולק. אמנם יש מדקדקים שאדם אחר ידליק את החשמל אחר הברכה על הנרות אך אין זה לעיכובא - בעיקר במלון שאין לך נגישות למתגי החשמל בלובי ובחדר האוכל.

ז. כאשר אשה אחרת כבר מדליקה במקום שאתה אוכל ואתה יכול להדליק במקום המגורים ולברך וודאי שזה עדיף כי ברכה על "תוספת אורה" גם למנהג אשכנז מסתמכים עליה כשאין ברירה - ולכן אם ניתן להדליק בחדר בברכה זה עדיף - כי עדיין קיים הטעם של "שלום בית" היינו שלא להיתקל בחפצים וכדו' בגלל החושך.

ח. אך אם הם לא מרשים להדליק בחדר והם מרשים בחדר אוכל אתה רשאי להדליק בברכה אפילו אם מישהי אחרת מדליקה - כי לפי מנהג אשכנז כך נהגו.

ט. אם גם בחדר אוכל הם לא מסכימים אזי עדיף שתדליק ב"לובי" וכדו' מיד אחרי שבאת מהחדר - כי ב"לובי" אין זה מקום מגורים ואין זה מקום האכילה - ולכן במקרה שאתה נאלץ להדליק ב"לובי" עדיף שתעשה כן סמוך ליציאתך מהחדר ולאחר שהדלקת שם את החשמל לשבת - ובברכה על הנרות שב"לובי" תכוון גם על החשמל שבחדר שאותו הדלקת משום "שלום בית".

למרות האמור מן הראוי להשתדל לאחר סעודת שבת לאכול גם מזונות וכדו' בסמיכות לנרות שהדלקת ב"לובי" כדי שיהיה סוג של "עונג שבת" בסמוך לנרות.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב


הרב אהוד אחיטוב | כ"ח תמוז תשע"ו 23:50