הבדלה

שאלה

כאשר עושים הבדלה במוצ"ש לפני תפילת ערבית האם אומרים "אתה
חוננתנו" בתפילת שמונה עשרה של ערבית ?

 

 

 

תשובה

צריך להבדיל גם בתפילה (משנה ברורה סי' רצד ס"ק א).

 

 

הרב יעקב אריאל |