הבדלה בחמר מדינה ושיעור לחם בקידוש

שאלה


1. הנמצא בחו"ל ונגמר לו היין, ואין ברשותו גם משקה משכר כשר
אחר. מה עליו לעשות בהבדלה?

2. האם לחם של קידוש חייב להיות בשיעור "כזית"? (או שמספיק
שכל הלחמים שברשותי מצטרפים לשיעור זה.) השאלה רלוונטית
לנמצא בחו"ל, כשברשותו רק מצות שבורות לחתיכות קטנות שאין
בהן כזית.

תשובה

1. ניתן להבדיל על בירה שחורה או על קוקה קולה.
2. אין ברור משאלתך האם מדובר על לחם משנה או על לחם שקדשו
עליו עכ"פ בדיעבד אם אין לחם אחר ודאי שיכול לקדש אף על
חתיכות ובתנאי שיהיו בהם באופן כולל יותר מכזית.

הרב יעקב אריאל |