האכלת ב"ע

שאלה

לשכן שלי משק חי קטן ובו בעלי חיים. האם לבני הקטן מותר
להביא להם אוכל בשבת?

 

 

 

תשובה

מותר לתת אוכל לפני בהמות חיות ועופות שמזונותיהם על האדם והם
כלואים ואינם משוטטים לחפש מאכלם, ומותר לכ"א לתת להם אוכל
ולאו דוקא בעליהם (שש"כ פכ"ז סכ"א).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |