גוי בשבת בחברת שירותים בנקאיים לעולם

שאלה

חברתינו בבעלות יהודים.
החברה מחוייבת לתת שירותים 7/24 ( לא היה מתוכנן כך
מלכתחילה) אי מתן שירותים אלו מעמיד את החברה במצב סכנת
סגירה (המצב כרגע) הפיתרון האידיאלי : לתת שירותי תמיכה ע"י
חברה חיצונית של גויים כמעט ובלתי אפשרי.
השאלה: האם ניתן להעסיק גוי בחברה ע"מ שיתן שירותים באופו
קבוע בלילות וברך אגב גם בשבתות ובחגים ?

 

 

 

תשובה

לא בואר בשאלתך אילו שירותים אתם נותנים ולמי. בהנחה שהשירות
ניתן בהיתר כגון לנכרים, מותר לשכור נכרי בקבלנות היינו שהוא נוטל
לפי העבודה שעושה כגון שכר בסיס +פרמיה לפי כמות העבודה כאמור
במשנה ברורה לסי' רמד ס"ו. אולם אם השירותים ניתנים ליהודים
מחללי שבתות והם כרוכים בחילול שבת, העסקת נכרי לא תפתור את
בעית הסיוע לד"ע. וזה ניתן להיפתר רק ע"י שותף נכרי שיטול שכר
שבת. כל זאת כגון שהוא עושה זאת מביתו והדבר ידוע לכל שגוי הוא
העושה זאת ואין חשש שהדבר יזוהה עם יהודים, אולם אם הוא עושה
זאת במרכז שירותים אשר נושא את שמכם ומתפרסם לכל שהעסק שלכם
פתוח בשבת יש בכך חילול ה' ואסור. (וכן נסיעת נכרי ברכב עם
זיהוי של החברה).
וכיון שדברי כלליים מאד, רצוי שתיגש אל הרב המקומי עם כל הפרטים
ע"מ למצוא דרך נכונה מבחינה הלכתית.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |