בית משחק בשבת

שאלה

קבלתי בית משחק לילדים בגודל 70X100X100 ס"מ.

הוא עשוי מעין יריעות קשיחות המתחברות זו לזו ברצועות סקוטש. האם מותר לבנות בשבת?

תשובה

בבניית בית כזה יש עשיית אוהל עראי בשבת ולכן נראה שרק אם הוא בנוי מערב שבת מותר לשחק בו.

הרב יעקב אריאל |