אמירת פסוקים לפני הקידוש בשבת בבקר

שאלה

האם ישנם פוסקים הסוברים שאפשר
להתחיל מהמילים "על כן בירך" למרות שהמשנ"ב אומר לא לעשות
כן
בגלל "כל פסוק דלא פסקי משה וכו'" .

 

 

תשובה

לכו"ע מעיקר הדין אי"צ באמירת פסוקים ודי באמירת ברכת בפה"ג,
וערוה"ש כתב שאמירת על כן אינה לשם אמירה כפסוק, אלא הקדמה
לברכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |