אוכל ברכב בשבת

שאלה

אני ואישתי שומרי מיצוות קובעים עיתים לתורה מיתפללים 3 תפילות ביום ויש לנו בעיה עם הילדים של אישתי אנחנו נשואים פעם שניה כבר 12 שנים אני אלמן ואישתי גרושה וכל הילדים של אישתי נשואים אישתי כל השנים היתה דתיה ושומרת שבת אבל ברגע שהילדים היתחתנו היחלטנו שיבואו אלינו שבת כן שבת לא אבל לי מאוד מפריע לי שלוקחים הביתה בשבת אוכל מפה ונוסעים איתו בשבת האם זה לא חילול שבת ????

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


יש אמנם איסור לאכול דבר שעשו בו עבירה בשבת, כגון המביא מחוץ לתחום או חילול שבת, ואולם זה דיון על המקבל דבר שחיללו בו שבת, כגון אם הם היו מביאים לכם אוכלים בשבת, אבל השאלה היא הפוכה כאשר הם לוקחים מאתכם, ובעצם השאלה היא על הילדים הלוקחים האם מותר להם לאכול, אבל הם לא באים לשאול שאלות. אלא שנשאלת השלה האם כשאתם נותנים להם מאכלים שיקחו אותם בשבת האם יש לכם איסור של "לפני עור לא תתן מכשול". אלא שכאן יש לציין שאתם לא אומרים להם לקחת זאת בשבת, הם יכולים להשאיר ולבוא מוצ"ש לקחת את המאכלים הללו. כמו כן הם נוסעים ממילא בשבת, בין אם תתנו להם ובין אם לא תתנו להם מאכלים. א"כ נתינת המאכלים איננה גורמת להם לנסוע בשבת  על כן אין כאן לפני עור לא תתן מכשול. 

אמנם יש כאן "טעם רע" שדברים של יהודי שמור תומ"צ בסוף היום נוסעים בשבת, אבל כעת זה שיקולים אחרים, דהיינו ההרגשה הרעה הזאת מול הרגשה רעה של סכסוכי משפחה וכדו', וכאן צריך הרבה שיקול דעת היכן התקלה גדולה יותר. ויש לעשות במתינות ומחשבה. 


חנוכה של אורה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה כסלו תשע"ז 12:45