הסתכנות לשם הבאת חלקי גופות לקבר ישראל

שאלה

האם מותר והאם ראוי לסכן חיילים בחיפושים אחר חלקי גופות של
חיילינו שנהרגו בעזה?

 

 

 

תשובה

מצד עצם העניין אין לסכן חיי חיילים עבור חיפוש חלקי גופות והבאתם
לקבר ישראל. הקבורה היא מצוה אבל אין היא דוחה פיקוח נפש. אולם
יש לראות שאלה זו בפרספקטיבה יותר רחבה. חלק ממוכנות חיילינו
להילחם בנויה על הידיעה שיעשה כל מאמץ צבאי להשיבם לביתם
– בין אם נפלו בשבי, ובין אם ח"ו נהרגו במלחמה יושבו
גופותיהם לקבורה בקבר ישראל. בנוסף לכך, התקשורת המעבירה
מיידית את כל תמונות ההתעללות בגופות מורידה מאד את המורל
הלאומי ואת רצון העם להילחם, לכן ישנה חשיבות לאיסוף חלקי
הגופות ולהבאתם לקבר ישראל.
ואף אנשי יבש גלעד פשטו בלילה והביאו את גופות שאול ויהונתן
לקבורה (שמו"א לא ח-יג). ואף דוד המלך שולח ברכתו לאנשי יבש
גלעד על כך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |