רישום כוזב בת.ז על ידי המדינה

שאלה

לכבוד הרב,
שמעתי שאומרים בשם הרב שלדעת הרב אין ברמה העקרונית איסור ההלכתי על רב/מדינה לרשום בת.ז או במשרד הפנים שמישהו יהודי או שמישהו נשוי למרות שהוא התגייר/התחתן במוסד רפורמי, היות והת.ז אינה מסמך הלכתי ואין לה משמעות בעיני ההלכה לקבוע אם אותו אדם הוא באמת יהודי או נשוי.

השאלה שלי היא מדוע אין כאן "מדבר שקר תרחק"? 

הרי אם אותו אדם אינו יהודי/נשוי לפי חוקי התורה, אז הוא לא כזה, וכל הצהרה אחרת נחשבת לשקר ואז אם ירשמו אותו בת.ז כיהודי/נשוי שעה שהוא אינו כזה לפי חוקי התורה אז בעצם יש כאן תצהיר שקר.

 

 

תשובה

אף לדעתי יש כאן שקר, אולם לא ניתן להסתמך על ת"ז כמסמך מוכיח לגבי קביעה הלכתית אם הוא יהודי או גוי.

הרב יעקב אריאל |