קריאת בביליוגרפיות

שאלה

האם או באלו תנאים מותר לקרוא ספרי בבליוגרפיה על יהודים
למשל על ראשי ממשלות בעבר, על רבנים (כמו הספרים על הרב
עובדיה) וכדומה

 

 

 

תשובה

מותר לקרוא ספר אם תכניו חיוביים, אין בו לה"ר ורכילות ואם אתה
זכר גם אם אין בקריאתו ביטול תורה.

 

 

הרב יעקב אריאל |