מקווה

שאלה

מה היא כמות המים הנכונה במקווה?
במקורות שונים ראיתי שלפי החזון איש 572 ליטר.
ולפי הר´ נאה 332 ליטר.
ובמשנה קהתי, בהקדמה למסכת מקוות כתוב:
"לפי זמננו מקובלות שתי שיטות
1. לפי החזון איש לכתחילה 750 ליטר, ובשעת הדחק 648 ליטר.
2. לפי הר´ נאה לכתחילה 921.6 ליטר, ובשעת הדחק 454.283 ליטר".
בכמה מקומות ראיתי שכתוב שכיום, אין מקוואות שמקילים לנהוג כשיטת הרב נאה וכולם מחמירים כחזון איש ואף מוסיפים עוד מים, ליתר ביטחון.
אבל לפי דברי המשנה דווקא הר´ נאה מחמיר והחזון איש מקל.

אשמח לקבל תשובה לגבי הכמות הנכונה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


נפח הסאה הוא לגרא"ח נאה 8.29ליטר. ואילו לחזו"א הנפח הוא 14.4ליטר. גודל המקווה הוא 40 סאה ועל כן יש להכפיל את נפח הסאה בארבעים, וזהו גודל המקווה לפי שתי השיטות. לגרא"ח נאה 331 ליטר ולחזו"א 576ליטר.
אולם מכיוון שבמקווה יש דיני כרת וחומרתו רבה, גם הגרא"ח נאה כתב שיש להגדיל את נפח המקווה כפליים ממדתו המינימלית. וכתב (בספר שיעור מקוה) שנתפשט המנהג לעשות 725 ליטר ואין לפחות מ 425ליטר. ואילו לגבי החזו"א גם הוא החמיר במקוה וכתב שנהגו לא פחות מ 750 ליטר, ובשעת הדחק 648 ליטר.
נראה שכל השיטות שהבאת נכונות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 3:08:55 AM