לשון הרע על עצמו ונט"י לאחר מקלחת

שאלה

1) האם גם דברי גנאי על עצמי נכללים בכלל לשון הרע ודיבורים אסורים?
2) האם לאחר כניסה לחדר המקלחת (מבלי להתקלח, רק לעבור
שם למשל כדי לקחת משהו או לשטוף פנים וידיים) יש צורך לשטוף
או ליטול ידיים כמו לאחר מקלחת?
מה הדין לגבי אותו דבר (לעבור בלי להשתמש) בחדר השירותים?

בתודה מראש.

 

 

 

תשובה

1) מצד גדרי ההלכה דברים על עצמו אינם בגדר לה"ר,אולם
מפורסמת מימרתו של הח"ח שאל לו לאדם להוצא שם רע גם על
עצמו. אולי בגלל אמון עצמי חש שמפנ דימוי עצמי שפוף. או מצד
התרגלות בלשון נקיה ודאי שאין להוציאם ולשומרם לחשבונות הנפש
הפרטיים.
2) מקלחת פרטית נקיה בדר"כ ואי"צ ליטול ידים אחר כניסה אקראית
אליה. שרותים מלכתחילה כדאי ליטול ובדיעבד אי"צ כיון שאף שרותים
נחשבים כנקיים.

 

 

הרב יעקב אריאל |