לשון הרע על הרב אלון

שאלה

אני מעוניין להבין את הפרסום אודות ר מוטי אלון ביחס לכלל ו אות יא בחפץ חיים ובהערה ל שם מתשובת מהריק

בשורות טובות

תשובה

המהרי"ק כותב שאין להאמין לאותה אשה אבל במקרה הנוכחי כמה וכמה שנפגעו ממנו נחקרו ונמצאו דוברי אמת ובפרט שאף הרב אלון הודה בדבר בפני הפורום, והתברר שמחלתו השיאתו לעבור על דיני תורה.

ועיקר כוונתנו להציל צעירים שעלולים ליפול ברשת. ועוד כיון שאין לנו כוח להעניש בימינו (מלקין על לא טובה השמועה - קידושין פא ע"א), הודענו לציבור ומי שנפגע יוכל להתלונן במשטרה.

הרב יעקב אריאל |