פסיקה בניגוד לשו"ע ונושאי כליו

שאלה

כבוד הרב שלום.

בתשובה לשאלה הלכתית, האם מותר לרב המשיב לפסוק נגד השולחן ערוך ונושא כליו במקרים מסויימים?

תשובה

לעדות אשכנז שלא קבלו את השו"ע כפוסק עקרי ודאי שמותר.

לעדות ספרד ג"כ לעתים נוטים מפסקו כגון בהלכות מסוימות עפ"י הבא"ח וכד'.

הרב יעקב אריאל |