נתבקשתי להעביר שיעור בין מינחה וערבית בבית אבלים האם ניתן להעביר שיעור בתנ"ך ולא במשניות?

שאלה

נתבקשתי להעביר שיעור בין מינחה וערבית בבית אבלים האם ניתן להעביר שיעור בתנ"ך ולא במשניות?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"א סיון תשע"ח 12:18

שלום

כתוב בספר גשר החיים חלק א פרק כ אות ד "למודי משנה לעי"נ"

א נוהגין ללמוד כל שבעה בבית האבל משניות לעילוי נשמת המנוח פרקים המתחילים באותיות שם המנוח"....

בהמשך כתב "אם אין לתם משניות מאותם הפרקים של שמו או שמאיזו סבה קשה להם ללמוד אותם הפרקים יכולים ללמוד משניות אחרות כי כולן מסוגלות לעי"נ:

אך נראה ודאי שכל לימוד תורה לעילוי נשמת הנפטר יש בה תועלת