נסיעת כהן לפולין

שאלה

האם מותר לכהן לצאת במשלחות לפולין ולביקור במחנות ההשמדה?
ואם כן האם יש תנאים מגבילים או מקומות שאסור לו להכנס אלהם?

תשובה

 

כל יציאת כהן לחו"ל גם למקומות אחרים היא בעייתית משום טומאת ארץ העמים.אם כי הפוסקים התירו יציאה לצורך. 
ולענייננו. מי שסיור בפולין יחזק את אמונתו בה', בנצח ישראל ובהזדהות עם עם ישראל יכול לצאת מפני שיש בכך דבר מצוה.אך הדבר טעון הכנה יסודית ביותר הן מבחינה אמונית והן מבחינה היסטורית ותרבותית-תורנית.אחרת, נזקה של היציאה מרובה מתועלתה ואסור לצאת מהארץ לשם כך. אם המדובר בכיתת בי"ס אם לא כל כיתה יכולה לצאת מסיבות כלכליות אין הצדקה להוציא רק חלק מהכיתה ומוטב שהכיתה לא תצא בכלל. 
באשר לביקור במחנות ההשמדה, אין להיכנס למקום בו יש חשש לעצמות אדם. אולם אפר של גופות שנשרפו אינו מטמא (פסקי עוזיאל סי' לט, שרידי אש ח"א סי' קפא) וע"כ כהן אינו נטמא במגעם או באהל עימם.

 

הרב יעקב אריאל |