נטיעת עצים

שאלה

שלום רב!
אנחנן מעוניינים לשתול עץ בגינה, ורצינו לדעת-
1. האם הוצאת העץ מהעציץ ושתילתו בקרקע משנה את ספירת שנות חיי העץ (כלומר- האם זה נחשב עץ חדש וצריך לספור מחדש 4 שנים?)
2. באם נשאיר את העץ בעציץ, ומדי פעם נשנה את מקומו, ורק בשלב מאוחר יותר נשתול אותו- האם זה משנה?
3. אם נחליט לשתול, ואח"כ לעקור כדי לנטוע במקום אחר- מה יהיה הדין?

שאלה נוספת:
מהו המרחק בין שצריך לשמור בין ערוגה של זרעי ירקות, בגינה ביתית?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


1. כדאי להוציא את העץ ולשתול בקרקע.
2. אם העץ גדל במשתלה מפוקחת דהיינו שיש נקב בתחתית העציץ, וכמו כן עמד על הקרקע שלא הייתה מכוסה ומנותקת מהעציץ, אפשר להוציא את השתיל בזהירות (על ידי חיתוך דפנות הכלי) ולאחר מכן להכניס לחור שבאדמה (עדיף שהעציץ יהא רטוב כדי שלא תתפורר הקרקע) ולאחר מכן אפשר להמשיך את שנות הערלה מהשעה שנעשה במשתלה. אם הגוש יתפורר יש להתחיל למנות ג´ שנות ערלה משעת ההכנסה לקרקע.
3. אם לא ידוע כיצד גודל במשתלה יש לנהוג ג´ שנות ערלה משעת השתילה.
4. השארת השתיל ונטיעתו בזמן מאוחר יותר יכול לגרום לקלקול שהרי אם יתפורר הגוש בשעת הנטיעה יצטרכו למנות שנות ערלה חדשות.
5. לגבי עקירה ושתילה במקום אחר צריך להוציא עם הגוש ולהעביר למקום אחר.
6. בזרעי ירקות רגילים (כשאין שדות) המרחק הוא 15 ס"מ.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/6/2013 11:54:59 PM