נטילת ידים ביציאה משירותים

שאלה

האם בכל פעם שאני עובר בחדר השירותים אני צריך ליטול
ידים? (וגם אם אני רק הולך למרפסת דרך השרותים)

תשובה

מעיקר הדין צריך (או"ח סי' ד סע' יח), אולם כתבו הפוסקים שדין
שירותים בימינו כדין בית הכסא של פרסים, וע"כ העובר בתוכו אי"צ בנט"י.

הרב יעקב אריאל |