מכירת דירה לגוי עולה חדש

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה.

רכשתי בשעה טובה בית ביישוב בעל צביון תורני מובהק (יד בנימין). כעת עלי למכור את ביתי היחיד שבאשקלון (בסביבה חילונית מסורתית) וזאת בכדי לממן את הרכישה.
שאלותיי הנם כדלקמן:

א. האם, בנסיבות אלה, יש היתר למכור לזוג עולים שאינם יהודים לפי ההלכה למרות האיסור של "בל תחנם"?

ב. האם מותר למכור בהנחה שרק אחד מהם יהודי?

ג. האם מותר למכור בהנחה שמדובר בלא יהודים אך אתאיסטים שלא הולכים לכנסיה ?

ד. האם הזדהותם עם המדינה כגון שירות צבאי תשלום מיסים וכדומה פוטרת הבעיה?

תשובה

מצד איסור לא תחנם יש למכור לישראל בלבד. ורק אם אין קונים
ישראלים מותר למכור לאלטרנטיבות שהצעת.

הרב יעקב אריאל |