ירושה

שאלה

אשה שבעלה נפטר ולפני שנפטר בזמן שהיה שכיב מרע ביקש שיביאו שני עדים ומסר לפניהם שכל הרכוש לאחר פטירתו יעבור לאשתוואמר הכל שלה
האם היא יכולה עלפי דין תורה לחלק את רכושה על ידי צוואה שלאחר פטירתה יחולקהרכוש בחלוקה שווה לששת הילדים לאשה זו ישנם שני בנים וארבע בנות מבעלה שנפטר

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

השאלה כיצד אמר החולה את דבריו, כמו כן יש לברר האם יש התנגדות של הבנים לירושת האם?
אם אין התנגדות של הבנים והכל מסכימים שהירושה תעבור לאם, היא תוכל לכתוב על חלוקה שווה, אבל כתיבת הצוואה צריכה להעשות על ידי מי שבקיא בדיני צוואות שיודע את הנוסח המדוייק.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 3:18:07 PM