חנוכת הבית בבית שכור

שאלה

שלום רב, כמה אנשים צריכים שיהיו לטובת חנוכת בית בדירה שכורה? תודה רבה.

תשובה

הרב אהוד אחיטוב | י' אדר תשע"ח 11:02

ב"ה

שלום וברכה

יש הנוהגים לעשות חנוכת הבית רק על על בית קנוי, שהרי המקור הפוסקים החשיבו את סעודת חנוכת הבית בארץ-ישראל כסעודת מצווה, מתבססת על לשון הרמב"ם (הל' מלכים פ"ז ה"ה) שאדם שבנה בית ולא חנכו חוזר מעורכי המלחמה דווקא כשבנה בית בארץ-ישראל או שניתן לו במתנה. משמע שעל בית שכור לא חוזרים מעורכי המלחמה, ולפיכך גם אין הדבר נחשב כסעודת מצווה. אולם אצל יוצאי עדות המזרח מקובל לעשות חנוכת הבית גם בבית שכור, ויש על כך מסורת מגדולי ישראל בדורות הקודמים שכך נהגו. כמו כן יש מעלה וחשיבות שהדבר ייעשה במניין אנשים, אך כשאין אפשרות אין הדבר מעכב.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב