חומרות בדעת השו"ע והרמ"א

שאלה

באילו מקרים שבהם השו"ע או הרמ"א כותבים "והמחמיר תבוא עליו
ברכה" או "והמחמיר הרי זה משובח" אכן ראוי להחמיר כמותם?

תשובה

ראוי לנהוג כמותם בכל המקרים אם ברצונו להחמיר ובידיעה שזוהי חומרא.

 

 

הרב יעקב אריאל |