הסבר על נטע רבעי

שאלה

שלום!
ידוע לי שאת פירות העץ בשנה הרביעית יש לפדות.
אבקש פירוט כיצד פודין, ומה מברכין.
תודה מראש.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

פדיון נטע רבעי הוא בעצים שהשנה הרביעית שהם (שחנטו) מטו בשבט תשס"ז על טו בשבט תשס"ח, ובחילול נטע רבעי אנו מברכים "על פדיון נטע רבעי", ואומר "כל הפירות האלו פדויין במטבע זו". כל זה בפירות שהם ודאי נטע רבעי, בספקות צריך להחמיר לפדות ולהפריש תרו"מ מספק והכל בלא ברכה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/6/2013 7:33:05 PM