הדפסת שם השם מהמחשב

שאלה

כאשר אני כותב אחד משמות הקדושים, אני שם מקף להפרדה,
דוגמה: א-להים. מה לעשות שאני מעתיק (PASTE&COPY) פסוקים
מהאינטרנט לעבודה, הפסוק מופיע בשם הוי"ה וכו' ללא הפרדה.
האם להפריד לפני הדפסה (כאילו מחיקת שם השם) או להשאירו
כמות שהוא? תודה!

תשובה

יש להפריד לפני ההדפסה כמו כן ניתן להמיר את שם ה' באות ד

אין בשם הכתוב על צג המחשב משום מחיקת ה'

 

 

הרב יעקב אריאל |